CÁCH CHĂM SÓC DA MỤN

Trong quá trình điều trị mụn cho KH, e có 1 số chia sẻ đến mn đang lay hoay với mụn có 1 số kiến thức nhất định để tự bảo vệ và chăm sóc da mụn đúng cách. ***CÁCH CHĂM SÓC DA MỤN SAI LẦM: 1. Khi da xuât hiện mụn, bạn thường xem gương, rờ mụn, tự ý lấy mụn hoặc cậy mụn. 2. Khi mụn ko đỡ mà có tiến triển nhiều hơn, bạn thường lây hoay tìm kiếm [...]